Październik 2016

2016-10-28

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PKN Orlen S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2016-10-27

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Credit Agricole Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2016-10-26

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi SGB-Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB- z perspektywą stabilną.

2016-10-26

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi DNB Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2016-10-26

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2016-10-19

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Polskiej Spółdzielczości S.A. Rating banku został podwyższony z poziomu CCC do B-. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

2016-10-14

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Murapol S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

2016-10-13

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Asseco Poland S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2016-10-13

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu „Fundusz Pomerania” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A+ z perspektywą stabilną.

2016-10-13

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2016-10-11

Agencja ratingowa EuroRating nadała funduszowi poręczeniowemu Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu rating kredytowy na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2016-10-11

Agencja ratingowa EuroRating, jako główny sponsor wydarzenia, zaprasza osoby zainteresowane rynkiem obligacji skarbowych oraz korporacyjnych do uczestnictwa w konferencji „V Polish Debt Market Conference”, organizowaną w Polsce corocznie już od pięciu lat przez międzynarodową agencję informacyjną Cbonds.

Prezes agencji ratingowej EuroRating – dr Mirosław Bajda przedstawi na konferencji prezentację zatytułowaną „Czy mamy bańkę inwestycyjną na rynkach obligacji?” oraz poprowadzi panel dyskusyjny, w którym wezmą udział przedstawiciele największych polskich firm inwestycyjnych oraz instytucji finansowych.

Konferencja odbędzie się 18 października 2016 r. w warszawskim hotelu JM Hotel.

2016-10-10

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2016-10-10

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2016-10-05

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A z perspektywą stabilną.