Marzec 2016

2016-03-31

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Millennium S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą negatywną.

2016-03-24

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi PKO BP S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą negatywną.

2016-03-24

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Energa S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2016-03-23

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2016-03-22

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce CCC S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2016-03-21

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Grupa Lotos S.A. rating kredytowy na poziomie BBB-. Perspektywa ratingu jest stabilna.

EuroRating nadał rating kredytowy spółce Grupa Lotos S.A. w związku z włączeniem jej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie po sesji z dnia 18.03.2016 r. w skład indeksu giełdowego WIG20. Agencja ratingowa EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego polskich spółek wchodzących w skład WIG20 od 2007 roku. Ratingi te są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.

2016-03-18

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła z dniem 18.03.2016 r. prowadzenie oceny ratingowej spółki Synthos S.A. i wycofała nadany spółce niezamówiony rating kredytowy (ostatnio na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną).

Zaprzestanie nadawania ratingu kredytowego spółce Synthos S.A. związane jest z wyłączeniem spółki po sesji z dnia 18.03.2016 r. przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20.

2016-03-16

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Eurocash S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie B+, perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na pozytywną.

2016-03-15

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2016-03-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Orange Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB-, perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną.

2016-03-03

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu. Rating funduszu został utrzymany na niezmienionym poziomie A, perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną.

2016-03-02

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce LPP S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.