Luty 2016

2016-02-26

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Polska Grupa Energetyczna S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2016-02-24

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Bank Pekao S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2016-02-23

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A, perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

2016-02-23

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi mBank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą negatywną.

2016-02-19

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi BZ WBK S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą negatywną.

2016-02-18

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PKN Orlen S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2016-02-11

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2016-02-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2016-02-08

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie. Rating funduszu został utrzymany na niezmienionym poziomie A, perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną.

2016-02-04

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła nadzwyczajną weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Cyfrowy Polsat S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB-; perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na pozytywną.