Styczeń 2016

2016-01-25

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej rating kredytowy na poziomie BB. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Murapol S.A. jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego. Spółki z grupy zajmują się realizacją deweloperskich projektów mieszkaniowych, generalnym wykonawstwem, a także organizacją i zarządzaniem projektami inwestycyjnymi w obszarze nieruchomości mieszkaniowych w 11 miastach Polski.

W 2015 roku Murapol, sprzedając 2400 mieszkań (26 proc. wzrost r/r), osiągnął pozycję lidera na polskim rynku mieszkaniowym.

Murapol S.A. jest również pierwszą na polskim rynku spółką deweloperską, która uzyskała niezależną ocenę ryzyka kredytowego w postaci ratingu nadanego przez agencję ratingową.

2016-01-19

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Enea S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2016-01-14

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi SGB-Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB- z perspektywą stabilną.

2016-01-14

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi DNB Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2016-01-12

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Synthos S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2016-01-12

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A z perspektywą stabilną.

2016-01-12

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2016-01-11

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Credit Agricole Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2016-01-11

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2016-01-07

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Raiffeisen Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą negatywną.

2016-01-07

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2016-01-05

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Deutsche Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą negatywną.

2016-01-05

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A+ z perspektywą stabilną.