Sierpień 2015

2015-08-31

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Rating spółki został obniżony z poziomu BBB do BBB-. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

2015-08-27

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce LPP S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2015-08-26

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A+ z perspektywą stabilną.

2015-08-26

Agencja ratingowa EuroRating nadała funduszowi poręczeniowemu Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach rating kredytowy na poziomie BBB+. Perspektywa ratingu jest stabilna.

2015-08-14

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Rating funduszu został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB. Perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną.

2015-08-10

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła oceny ratingowe lub perspektywy ratingów dla dziesięciu polskich banków. Do grupy tej zaliczają się:  Bank BPH, Bank Millennium, BOŚ, BZ WBK, Deutsche Bank Polska, Getin Noble Bank, mBank, PKO BP, Raiffeisen Bank Polska i Santander Consumer Bank.

Główną przyczyną obniżenia oceny wiarygodności kredytowej banków jest uchwalona w środę przez Sejm ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych, zakładająca przymusowe dla banków przewalutowanie walutowych kredytów hipotecznych przy jednoczesnym przeniesieniu na banki przytłaczającej większości związanych z tym kosztów.

2015-08-05

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PKN Orlen S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.