Lipiec 2015

2015-07-31

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi FM Bank PBP S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą stabilną.

2015-07-30

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A z perspektywą negatywną.

2015-07-30

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Credit Agricole Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2015-07-30

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Deutsche Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą negatywną.

2015-07-28

Agencja ratingowa EuroRating nadała funduszowi poręczeniowemu Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie rating kredytowy na poziomie BBB. Perspektywa ratingu jest stabilna.

2015-07-20

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pocztowemu S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

2015-07-20

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi DNB Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2015-07-20

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2015-07-17

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Asseco Poland S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2015-07-17

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Synthos S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2015-07-17

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A z perspektywą stabilną.

2015-07-16

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi SGB-Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB- z perspektywą stabilną.

2015-07-15

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Rating banku został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2015-07-15

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A z perspektywą stabilną.

2015-07-13

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Getin Noble Bank S.A. Rating banku został obniżony z poziomu BB do BB-. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

2015-07-09

Agencja ratingowa EuroRating nadała funduszowi poręczeniowemu Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rating kredytowy na poziomie BBB. Perspektywa ratingu jest stabilna.

2015-07-08

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce KGHM Polska Miedź S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2015-07-08

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2015-07-07

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Tauron Polska Energia S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą negatywną.

2015-07-07

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi BGŻ BNP Paribas S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.