Maj 2015

2015-05-29

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Polska Grupa Energetyczna S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą negatywną.

2015-05-29

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pekao S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2015-05-21

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi mBank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą negatywną.

2015-05-20

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Polskiej Spółdzielczości S.A. Rating banku został obniżony o dwa stopnie z poziomu B do CCC. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

2015-05-18

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi BZ WBK S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2015-05-18

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A z perspektywą negatywną.

2015-05-12

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PKN Orlen S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

2015-05-11

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Credit Agricole Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2015-05-11

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Deutsche Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą negatywną.

2015-05-11

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Raiffeisen Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą negatywną.

2015-05-06

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła z dniem 06.05.2015 r. prowadzenie oceny ratingowej banku BNP Paribas Bank Polska S.A. i wycofała nadany temu bankowi rating kredytowy.

Wycofanie ratingu nadanego bankowi BNP Paribas Bank Polska S.A. (dotychczas na poziomie ”BBB” z perspektywą negatywną) związane jest z finalizacją fuzji prawnej banku BNP Paribas Bank Polska S.A. (bank przejmowany) z Bankiem BGŻ S.A. (bank przejmujący). W związku z powyższym bank przejmowany przestał formalnie istnieć.

Jednocześnie, ponieważ bank przejmujący (Bank BGŻ S.A.) po połączeniu zmienił nazwę rejestrową na Bank BGŻ BNP Paribas S.A., nadany dotychczas rating niezamówiony dla Banku BGŻ S.A. (obecnie na poziomie "BBB" z perspektywą stabilną) jest kontynuowany i staje się tym samym ratingiem dla tego banku pod nazwą Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Agencja ratingowa EuroRating prowadzi ocenę obu banków na zasadzie ratingu niezamówionego, opartego na informacjach publicznie dostępnych, w ramach prowadzonej od 2010 roku oceny ratingowej grupy największych polskich banków.