Kwiecień 2015

2015-04-30

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi DNB Bank Polska S.A.Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2015-04-30

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Plus Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą stabilną.

2015-04-30

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi SGB-Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB- z perspektywą stabilną.

2015-04-27

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie z perspektywą stabilną.

2015-04-24

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Getin Noble Bank S.A.Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą negatywną.

2015-04-23

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pocztowemu S.A.Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą negatywną.

2015-04-23

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2015-04-22

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Synthos S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2015-04-20

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce KGHM S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2015-04-20

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Asseco Poland S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2015-04-17

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Tauron Polska Energia S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą negatywną.

2015-04-14

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi BNP Paribas Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą negatywną.

2015-04-14

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi BGŻ S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2015-04-10

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Ochrony Środowiska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2015-04-10

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Orange Polska S.A.Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2015-04-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Eurocash S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie B+ z perspektywą stabilną.

2015-04-03

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Alumetal S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2015-04-03

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi PKO BP S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2015-04-03

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A+ z perspektywą stabilną.

2015-04-03

Agencja ratingowa EuroRating nadała funduszowi poręczeniowemu Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu rating kredytowy na poziomie BBB. Perspektywa ratingu jest stabilna.

2015-04-02

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.