Luty 2015

2015-02-24

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pekao S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2015-02-17

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi mBank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą negatywną.

2015-02-17

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi BZ WBK S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2015-02-13

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie z perspektywą stabilną.

2015-02-13

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PKN Orlen S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą negatywną.

2015-02-11

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła nadzwyczajną weryfikację ratingu kredytowego nadanego Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Rating spółki został obniżony o dwa stopnie z poziomu B+ do B-. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

2015-02-04

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie. Rating funduszu został obniżony z poziomu A+ do A. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.