Październik 2014

2014-10-31

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie z perspektywą stabilną.

2014-10-23

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A+ z perspektywą stabilną.

2014-10-22

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A+. Perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną.

2014-10-16

Agencja ratingowa EuroRating wzięła udział w dorocznej konferencji poświęconej rynkowi obligacji w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, pt. „Cbonds Poland & CEE Bond Сonference”, zorganizowanej przez agencję informacyjną Cbonds. EuroRating był jednym ze sponsorów konferencji.

Prezes zarządu agencji ratingowej EuroRating – dr Mirosław Bajda wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. „Institutional investors in Polish bonds”, w trakcie którego przedstawił prezentację poświęconą kwestiom oceny ryzyka kredytowego polskich emitentów obligacji korporacyjnych.

2014-10-15

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce Eurocash S.A. z BB- do B+. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

2014-10-10

Agencja ratingowa EuroRating wzięła udział w konferencji pt. „Okrągły Stół banków i funduszy poręczeniowych”, zorganizowanej przez Związek Banków Polskich. Prezes zarządu agencji ratingowej EuroRating – dr Mirosław Bajda przedstawił na konferencji prezentację pt. „Ratingi kredytowe w praktyce banków i funduszy poręczeniowych”.

2014-10-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PGNiG S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2014-10-06

Agencja ratingowa EuroRating zmieniła z dniem 06.10.2014 r. formułę udostępniania ratingów kredytowych nadawanych grupie największych na polskim rynku banków z dotychczasowej płatnej subskrypcji na bezpłatną ogólnodostępną publikację. Status ratingów banków zostaje tym samym zmieniony z niepublicznego na publiczny.

2014-10-03

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce KGHM S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2014-10-03

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. z BBB+ do BBB. Perspektywa ratingu jest stabilna.