Sierpień 2014

2014-08-21

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pekao S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2014-08-21

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce JSW S.A. z BB+ do BB-. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

2014-08-14

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi mBank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2014-08-12

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Zachodniemu WBK S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2014-08-08

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Orange Polska S.A.Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2014-08-06

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A+ z perspektywą stabilną.