Wrzesień 2012

2012-09-27

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Gdańsku.

2012-09-26

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Boryszew S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

2012-09-24

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PGNiG S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2012-09-21

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Synthos S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2012-09-19

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Polska Grupa Energetyczna (PGE) S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2012-09-18

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Asseco Poland S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2012-09-17

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Bydgoszczy.

2012-09-14

Dr Mirosław Bajda, Prezes Zarządu agencji ratingowej EuroRating, reprezentował Polskę na międzynarodowej konferencji poświęconej rozwojowi rynków papierów dłużnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zorganizowanej przez agencję informacyjną Cbonds. Dr Bajda wygłosił prelekcję pt. "Credit quality of Polish issuers and its reflection in the system of international and domestic ratings". Konferencja odbyła się w Londynie w dniach 13-14. września 2012 r.

2012-09-11

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Tauron Polska Energia S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2012-09-10

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Globe Trade Centre (GTC) S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2012-09-07

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce KGHM S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2012-09-04

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.