Sierpień 2012

2012-08-31

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Grupa Lotos S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2012-08-30

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Gostyniu. 

2012-08-29

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2012-08-28

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce TVN S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

2012-08-24

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pekao S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie z perspektywą stabilną.

2012-08-23

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi PKO BP S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2012-08-14

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi BRE Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2012-08-10

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PKN Orlen S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2012-08-09

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Toruniu. 

2012-08-09

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu. 

2012-08-09

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

2012-08-08

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Toruniu.

2012-08-07

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Telekomunikacja Polska S.A. Rating został obniżony z poziomu BBB+ do BBB. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

EuroRating wskazuje, iż jedną z głównych przyczyn obniżenia oceny wiarygodności finansowej spółki jest systematyczny spadek przychodów Grupy TP, spowodowany ogólną trudną sytuacją na rynku telekomunikacyjnym w Polsce oraz nasilającą się konkurencją, skutkującą m.in. spadkiem cen usług. Odbija się to od dłuższego czasu negatywnie na marżach generowanych przez Grupę TP, co przy jednoczesnym spadku wartości przychodów powoduje systematyczne obniżanie się znormalizowanego wyniku EBITDA.

Biorąc pod uwagę stopniowy spadek zdolności spółki do generowania wolnych przepływów pieniężnych, a także uwzględniając dokonaną przez TP w I. kwartale b.r. wypłatę wysokiego odszkodowania związanego z ugodą zawartą z DPTG, kontynuacja przez spółkę polityki wysokich transferów finansowych do akcjonariuszy (wypłata ok. 2 mld zł dywidendy za 2011 rok oraz jednoczesny skup akcji za 800 mln zł) przyczynia się w ostatnim czasie do wzrostu ryzyka kredytowego spółki.

Do czynników ryzyka EuroRating zalicza także utrzymywanie przez spółkę stale niskiej płynności finansowej, a także postępujące pogarszanie się struktury aktywów Grupy TP, w których coraz większy udział mają wartości niematerialne. Nowym czynnikiem ryzyka jest przy tym potencjalny spór prawny dotyczący wysokiego odszkodowania za nadużywanie pozycji dominującej na rynku, jakiego od Telekomunikacji Polskiej domaga się Netia.

2012-08-03

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.