Maj 2012

2012-05-31

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pekao S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie z perspektywą stabilną.

2012-05-29

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce KGHM S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą negatywną.

2012-05-28

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi PKO BP S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2012-05-24

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Grupa Lotos S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2012-05-22

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

2012-05-22

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2012-05-21

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Telekomunikacja Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+; perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną.

Wśród przyczyn pogorszenia perspektywy oceny wiarygodności finansowej spółki EuroRating wymienia systematyczny spadek przychodów Grupy TP, spowodowany ogólną trudną sytuacją na rynku telekomunikacyjnym w Polsce oraz nasilającą się konkurencją, skutkującą m.in. spadkiem cen usług. Odbija się to od dłuższego czasu negatywnie na marżach generowanych przez Grupę TP, co przy jednoczesnym spadku wartości przychodów powoduje stopniowe pogarszanie się znormalizowanego wyniku EBITDA. Wobec konieczności ponoszenia znacznych nakładów inwestycyjnych powoduje to spadek zdolności spółki do generowania wolnych przepływów pieniężnych.

Do czynników ryzyka EuroRating zalicza także utrzymywanie przez spółkę stale niskiej płynności finansowej, która po wypłacie wysokiego odszkodowania związanego z zawartą ugodą z DPTG uległa w I. kwartale b.r. dalszemu pogorszeniu. Duży spadek stanu posiadanej przez spółkę gotówki spowodował także pogorszenie wskaźnika długu netto / EBITDA.

W tym kontekście agencja negatywnie ocenia uchwaloną przez akcjonariuszy wypłatę dywidendy za 2011 rok w wysokości ok. 2 mld zł, przy realizowanym przez spółkę równolegle planie skupu akcji własnych za 800 mln zł.

EuroRating zwraca także uwagę na nowy czynnik ryzyka, jakim jest potencjalny spór prawny dotyczący wysokiego odszkodowania za nadużywanie pozycji dominującej na rynku, jakiego od Telekomunikacji Polskiej domaga się Netia.

2012-05-18

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi BRE Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2012-05-17

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Poręczenia Kredytowe Sp. z o.oz siedzibą w Warszawie.

2012-05-16

Dyrektor Generalny Agencji Ratingowej EuroRating – dr Mirosław Bajda wygłosił prelekcję pt. „Kluczowe czynniki zewnętrzne kształtujące sytuację finansową firm” na szkoleniu „Metody oceny zdolności kredytowej klientów korporacyjnych” zorganizowanym przez firmę MM Conferences S.A. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele instytucji finansowych.

2012-05-14

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Toruniu.

2012-05-10

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PKN Orlen S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.