Styczeń 2012

2012-01-31

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Bydgoszczy.

2012-01-27

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu.

2012-01-24

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Toruniu. 

2012-01-23

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.oz siedzibą we Wrocławiu.

2012-01-20

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Toruniu.

2012-01-20

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

2012-01-19

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.oz siedzibą w Rzeszowie. 

2012-01-18

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Poręczenia Kredytowe Sp. z o.oz siedzibą w Warszawie. 

2012-01-11

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Getin Holding S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

2012-01-10

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.