Lipiec 2011

2011-07-27

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

2011-07-20

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

2011-07-14

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

2011-07-07

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu.

2011-07-05

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

2011-07-01

Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego spółki PBG S.A. ze stabilnej na negatywną. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB.

Pogorszenie postrzegania przez agencję perspektyw oceny ryzyka kredytowego PBG związane jest z ogłoszonym przez spółkę zamiarem zakupu większościowego pakietu akcji Rafako S.A. Zakup 66% akcji raciborskiego producenta kotłów energetycznych za kwotę ok. 700 mln zł PBG chce sfinansować w trzech czwartych kredytem bankowym.

EuroRating wskazuje, że duże przejęcie finansowane głównie kapitałem obcym, wpłynie na pogorszenie struktury pasywów PBG, a istotny wzrost zadłużenia odsetkowego oznaczać będzie ponoszenie przez spółkę znacznie wyższych kosztów finansowych.

Według agencji przejęcie Rafako i uwzględnienie tej spółki w skonsolidowanych wynikach grupy PBG – m.in. ze względu na wysoką premię, jaką za akcje Rafako zamierza zapłacić PBG – nie będzie w stanie w pełni skompensować wzrostu kosztów finansowych. W rezultacie, zdaniem agencji EuroRating, transakcja ta może skutkować – przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej – również obniżeniem poziomu rentowności grupy PBG.

Agencja zaznacza, że wpływ planowanej transakcji przejęcia Rafako S.A. na poziom ratingu PBG uzależniony będzie m.in. od terminu jej przeprowadzenia oraz ostatecznych warunków finansowych, a także od działań PBG związanych z innymi aktywami grupy.

2011-07-01

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.