Luty 2011

2011-02-25

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PKN Orlen S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2011-02-24

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi BRE Bank S.A.Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2011-02-22

Agencja Ratingowa EuroRating podwyższyła rating kredytowy banku BZ WBK z poziomu BBB+ do A-. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

Poprawa oceny ryzyka kredytowego banku związana jest z udzieleniem przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody dla Banco Santander SA na przekroczenie pułapu 50% w akcjonariacie BZ WBK. Brak sprzeciwu KNF wobec zamiaru przejęcia polskiego banku przez hiszpańską grupę Santander oznacza, że zawarta we wrześniu ubiegłego roku umowa nabycia 70% akcji BZ WBK od dotychczasowego inwestora strategicznego banku – irlandzkiej grupy AIB zostanie zrealizowana. Powodzenie ogłoszonego w ostatnim czasie przez Santandera wezwania na akcje BZ WBK jest zatem w opinii agencji EuroRating przesądzone.

EuroRating wyjaśnia, że dotychczasowy rating BZ WBK odzwierciedlał niemal wyłącznie indywidualną siłę finansową banku. EuroRating oceniał bowiem prawdopodobieństwo uzyskania wsparcia przez BZ WBK ze strony AIB (z uwagi na złą sytuację finansową irlandzkiej grupy oraz ogłoszony plan sprzedaży polskiego banku) jako bardzo niskie. Agencja uwzględniała jednak także możliwość uzyskania przez bank (w sytuacji gdyby było to konieczne) ograniczonego wsparcia ze strony państwa polskiego.

Przejęcie większościowego pakietu akcji BZ WBK przez Santandera oznacza, że polski bank stanie się częścią jednej z największych grup bankowych świata. Wysokie prawdopodobieństwo wsparcia ze strony nowego inwestora strategicznego BZ WBK jest zatem głównym czynnikiem wpływającym na dokonane przez agencję EuroRating podwyższenie oceny wiarygodności finansowej banku.