Maj 2010

2010-05-28

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce KGHM SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2010-05-24

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce TVN SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

2010-05-19

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Grupa Lotos SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2010-05-18

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi BZ WBK SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2010-05-17

Agencja Ratingowa EuroRating przyznała rating kredytowy funduszowi poręczeniowemu Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu.

Przyznany funduszowi rating jest ratingiem komercyjnym (sporządzonym na zlecenie ocenianego podmiotu).

2010-05-14

W związku z usunięciem przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie po sesji z dnia 14.05.2010 r. spółki Cersanit SA z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20 Agencja Ratingowa EuroRating zaprzestaje prowadzenia oceny ratingowej tej spółki, wycofując tym samym jej dotychczasowy rating na poziomie BBB.

2010-05-13

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi BRE Bank SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą pozytywną.

2010-05-12

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemu Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

2010-05-11

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Telekomunikacja Polska SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.