Grudzień 2009

2009-12-22

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemu Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

2009-12-22

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Asseco Poland SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2009-12-21

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemu Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2009-12-18

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PBG SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2009-12-18

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Polimex-MostostalSA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2009-12-16

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce GTC SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2009-12-15

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Cersanit SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2009-12-11

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemu Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

2009-12-11

Agencja Ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy przyznany spółce TVN SA z poziomu BB+ do BB. Perspektywa ratingu pozostała stabilna.

Głównym powodem obniżenia ratingu jest pogarszająca się struktura finansowania spółki. Wzrost wartości zobowiązań Grupy TVN związany jest m.in. z przejmowaniem kolejnych pakietów udziałów w Neovison Holding BV (bezpośrednim właścicielu ITI Neovision Sp. z o.o. – operatora platformy cyfrowej ”n”) oraz z koniecznością przejęcia przez TVN finansowania rozwoju platformy ”n”.

Spółka wyemitowała w ostatnim czasie euroobligacje za 405 mln euro i ma wyemitować kolejną transzę na kwotę 188 mln euro w zamian za pozostałe 49% udziałów w platformie ”n”. EuroRating pozytywnie ocenia przedłużenie zapadalności zadłużenia spółki (środki z emisji nowych obligacji zapadalnych w 2017 roku posłużą m.in. do umorzenia wcześniej wyemitowanych obligacji zapadających w 2013 roku), jednakże ogólny poziom zadłużenia spółki znacząco wzrośnie.

Na wzrost ryzyka kredytowego TVN istotny wpływ ma także wciąż trudna sytuacja na rynku reklamy, która skutkuje spadkiem przychodów oraz pogorszeniem rentowności operacyjnej spółki. Wzrost wartości zobowiązań skutkować będzie przy tym w najbliższych latach także zwiększonymi kosztami finansowymi, co wywierać będzie dodatkową presję na wyniki finansowe Grupy TVN.

W ocenie agencji EuroRating płynność spółki będzie jednak nadal pozostawać na wystarczającym poziomie, a relatywnie długi termin zapadalności nowych obligacji zapewni medialnej grupie bezpieczne przetrwanie okresu podwyższonego ryzyka kredytowego.

2009-12-09

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Cyfrowy Polsat SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2009-12-08

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego funduszowi poręczeniowemu Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

2009-12-08

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi PKO BP SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2009-12-02

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PKN Orlen SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2009-12-02

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Grupa Lotos SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.