Sierpień 2009

2009-08-26

Agencja Ratingowa EuroRating przyznała rating kredytowy funduszowi poręczeniowemu Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Przyznany funduszowi rating jest ratingiem komercyjnym (sporządzonym na zlecenie ocenianego podmiotu).

2009-08-24

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce KGHM SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2009-08-20

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi BRE Bank SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2009-08-18

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi BZ WBK SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2009-08-14

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi Pekao SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie z perspektywą stabilną.

2009-08-14

Agencja Ratingowa EuroRating przyznała rating kredytowy funduszowi poręczeniowemu Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Przyznany funduszowi rating jest ratingiem komercyjnym (sporządzonym na zlecenie ocenianego podmiotu).

2009-08-12

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Telekomunikacja Polska SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.