Luty 2009

2009-02-25

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce TVN SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2009-02-23

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi BRE Bank SA.  Rating został obniżony z poziomu BBB+ do BBB. Perspektywa nowego ratingu jest stabilna.

Weryfikacja ratingu związana była z opublikowaniem przez BRE Bank sprawozdania finansowego za IV. kwartał 2008 roku. Zdaniem Agencji EuroRating wysokie koszty administracyjne i duży wzrost odpisów na ryzyko kredytowe, które przyczyniły się do osiągniętej przez bank straty z działalności operacyjnej, należy ocenić negatywnie.

Na wzrost ryzyka kredytowego BRE Banku znacznie istotniejszy wpływ miały jednak według agencji zmiany w bilansie. Dynamicznie rozwijana przez bank w ciągu poprzednich kwartałów akcja kredytowa, w szczególności w obszarze kredytów hipotecznych w walutach obcych, spowodowała, że bank ten charakteryzuje się obecnie stosunkowo wysoką wrażliwością na wahania kursów walutowych. Silne osłabienie złotego, jakie wystąpiło pod koniec ubiegłego roku przyczyniło się do znacznego wzrostu wartości portfela kredytowego BRE Banku wyrażonej w złotych. Sytuacja pogorszyła się przy tym jeszcze w pierwszych tygodniach bieżącego roku.

Negatywny wydźwięk nagłego wzrostu wartości portfela kredytowego banku wzmocnił dodatkowo spadek wartości zebranych depozytów (dotyczyło to w szczególności lokat klientów korporacyjnych). W rezultacie udział finansowania kredytów depozytami spadł do niskiego poziomu.

EuroRating nadal zakłada, że bank może w razie potrzeby liczyć na wsparcie ze strony swojego akcjonariusza strategicznego (którym jest niemiecki Commerzbank AG), jednak ze względu na fakt, że BRE Bank ma już bardzo niską wartość kapitałów własnych w relacji do aktywów, udzielanie polskiemu bankowi jedynie pożyczek (w tym podporządkowanych) może okazać się na dłuższą metę niewystarczające.

Agencja EuroRating pozytywnie oceniła zapowiedź zarządu banku nie wypłacania dywidendy za 2008 rok, jednak dalszy rozwój skali działalności banku (szczególnie w kontekście osłabiającej się koniunktury gospodarczej i związanego z tym ryzyka dużego wzrostu poziomu kredytów zagrożonych) może według agencji wymagać dodatkowego wzmocnienia kapitałowego banku.