Grudzień 2008

2008-12-30

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Cersanit SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2008-12-22

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce TVN SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2008-12-16

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce Polnord SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2008-12-11

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PBG SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB-, jednak perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na pozytywną.

EuroRating pozytywnie ocenia obserwowaną w ciągu ostatnich kilku kwartałów poprawę struktury finansowania spółki, a także utrzymującą się stale na zadowalającym poziomie płynność finansową. Dla sytuacji finansowej spółki w dłuższym terminie istotne znaczenie będzie miało utrzymanie odpowiedniego poziomu kapitałów własnych, czemu sprzyjają stosunkowo wysokie marże osiągane przez PBG, a także prowadzona dotychczas polityka reinwestowania całości zysków i nie wypłacania dywidend.

W kontekście słabnącej koniunktury w budownictwie EuroRating do czynników pozytywnych zalicza także fakt, że PBG zdecydowaną większość przychodów uzyskuje z sektora budownictwa infrastrukturalnego, który nie powinien istotnie ucierpieć na obecnym spowolnieniu gospodarczym. Ponadto spółka podpisała w ostatnim czasie szereg dużych kontraktów i ma zbudowany bardzo duży portfel zamówień na kolejne lata.

Agencja podkreśla, że ewentualne podwyższenie ratingu spółki w przyszłości uzależnione będzie w dużym stopniu od jej zdolności do uzyskania pozytywnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Najistotniejsze będzie przy tym czy PBG zdoła zmniejszyć bardzo wysoki poziom należności i tym samym poprawić swoją strukturę aktywów.

2008-12-09

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce GTC SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2008-12-05

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce KGHM SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2008-12-03

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego spółce PGNiG SA.  Rating pozostał na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2008-12-01

Agencja Ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego przyznanego bankowi BRE Bank SA. Rating pozostał na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.