Listopad 2007

2007-11-27

Agencja Ratingowa EuroRating opublikowała ratingi kredytowe przyznane 17 spółkom wchodzącym w skład indeksu giełdowego WIG20. Agencja zainicjowała tym samym ocenę ryzyka kredytowego polskich spółek tworzących indeks największych przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wszystkie oceniane spółki wchodzące w skład indeksu obejmującego „blue chips” polskiej giełdy otrzymały ratingi na poziomie inwestycyjnym. W ocenie Agencji EuroRating najniższe ryzyko kredytowe (czyli najmniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych problemów finansowych i niewypłacalności) związane jest z Agorą, która jako jedyna uzyskała rating na poziomie A+. Wysoko ocenione zostały także banki, wśród których jedynie BRE otrzymał rating poniżej poziomu A-. Natomiast spółkami o relatywnie najwyższym ryzyku kredytowym (ratingi na poziomie BBB-) okazały się być firmy budowlane (PBG i Polimex-Mostostal) oraz nowicjusz w indeksie WIG20 – Polnord.

Agencja EuroRating przyznaje ratingi jedynie polskim spółkom wchodzącym w skład indeksu WIG20. Rating nie został więc przyznany czeskiej spółce CEZ. Z grona ocenianych firm wyjątkowo wyłączone zostały także dwie polskie spółki: Bank BPH (ze względu na trwający podział banku) oraz Prokom (z uwagi na fuzję z Asseco). Obie spółki opuszczą w krótkim czasie indeks WIG20. EuroRating zamierza przyznać ratingi firmom, które zajmą ich miejsce w indeksie.

Ratingi przyznane spółkom wchodzącym w skład indeksu WIG20 mają charakter ratingów niekomercyjnych – przyznane zostały z inicjatywy Agencji, a proces oceny ryzyka kredytowego analizowanych przedsiębiorstw oparty był na informacjach publicznie dostępnych.

EuroRating zamierza prowadzić ocenę ratingową spółek wchodzących w skład WIG20 w sposób ciągły, a informacje o wszelkich zmianach oraz o okresowej weryfikacji przyznanych ratingów zamieszczane będą w witrynie internetowej Agencji i będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych osób.