Aktualne ratingi publiczne - przedsiębiorstwa


Przedsiębiorstwa uszeregowane według rosnącego ryzyka kredytowego
( sortuj alfabetycznie » )

Spółka Rating Perspektywa
PGE S.A. A-  ip negatywna
PGNiG S.A. BBB+  ip stabilna
CD Projekt S.A. BBB  ip stabilna
LPP S.A. BBB  ip stabilna
PKN Orlen S.A. BBB  ip stabilna
Grupa Lotos S.A. BBB-  ip pozytywna
Energa S.A. BBB-  ip stabilna
KGHM Polska Miedź S.A. BBB-  ip stabilna
Tauron Polska Energia S.A. BBB-  ip stabilna
CCC S.A. BBB-  ip negatywna
Orange Polska S.A. BB+  ip stabilna
Cyfrowy Polsat S.A. BB  ip stabilna
Murapol S.A. BB- stabilna
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. B+  ip stabilna
Eurocash S.A. B+  ip negatywna

Wskazówka: klikając na rating spółki uzyskasz dostęp do historii jej ratingu

Zobacz dlaczego warto korzystać z ratingów przedsiębiorstw »

Zapisz się na listę mailingową dotyczącą ratingów przedsiębiorstw »


Aktualne oraz historyczne ratingi publiczne nadawane przez agencję ratingową EuroRating publikowane są także na Europejskiej Platformie Ratingowej prowadzonej przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Monitoring ryzyka kredytowego ocenianych przedsiębiorstw prowadzony jest w sposób ciągły, a standardowa weryfikacja nadanych ratingów przeprowadzana jest z częstotliwością kwartalną. O ile nie jest to wyraźnie zaznaczone dodatkowym opisem, prezentowane ratingi kredytowe są ratingami dla emitenta – stanowią ogólną ocenę wiarygodności finansowej ocenianego przedsiębiorstwa (dotyczą ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych).

Zobacz opis skali ratingowej »

Ratingi z oznaczeniem „ip” (informacje publiczne) są ratingami niezamówionymi. Ratingi te nadawane są przez agencję ratingową EuroRating z własnej inicjatywy, w odpowiedzi na potrzeby informacyjne uczestników rynku, a proces oceny ryzyka kredytowego analizowanych podmiotów oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.
 

Wycofane ratingi publiczne - przedsiębiorstwa

  
Publiczne ratingi przedsiębiorstw wycofane w ciągu ostatnich 3 lat
(przedsiębiorstwa uszeregowane alfabetycznie)

Spółka Rating
Alumetal S.A. rating wycofany
Asseco Poland S.A. rating wycofany
GetBack S.A. rating wycofany
Enea S.A. rating wycofany
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. rating wycofany
Synthos S.A. rating wycofany

Wskazówka: klikając na rating spółki uzyskasz dostęp do historii jej ratingu
 

Agencja ratingowa EuroRating udostępnia historię publicznych ratingów kredytowych wycofanych przez agencję w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy) – jest to horyzont czasowy oceny ryzyka kredytowego, jaki obejmują ratingi kredytowe nadawane przez EuroRating.