Propifi Capital Ltd (Wielka Brytania) - historia ratingu kredytowego dla emisji obligacji

Propifi Capital Ltd  (Wielka Brytania)
Nr rejestrowy przedsiębiorstwa: 11304890;  LEI: 8945006YIEQBNZEP2Q92
Rating kredytowy dla emisji obligacji zabezpieczonych 8.1% BDS 30/11/24 GBP1 (ISIN GB00BJXRPX80)
Rating dla emisji obligacji Perspektywa Data Do pobrania
BBB- stabilna 24.10.2019 -
BBB- stabilna 01.06.2019 pełny raport


Prezentowany rating kredytowy jest ratingiem zamówionym, nadanym dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w GBP, wyemitowanych przez spółkę Propifi Capital Ltd (Wielka Brytania), z terminem zapadalności 30.11.2024 r., oznaczonych kodem ISIN GB00BJXRPX80.

Główny analityk ratingowy:   Robert Pieńkoś    tel: +48 22 349 21 46

Powrót  »