Play Communications S.A. - historia ratingu kredytowego

Play Communications S.A. (Luksemburg)
Nr rejestrowy przedsiębiorstwa: B183803;   LEI: 222100EYB9HNJPI80514
Rating Perspektywa Data Do pobrania
BB-  ip stabilna 13.03.2020 -
BB-  ip stabilna 20.12.2019 komunikat


Rating kredytowy spółki Play Communications S.A. jest ratingiem niezamówionym (oznaczenie „ip”).

Główny analityk ratingowy:   Adam Dobosz    tel: +48 22 349 24 33

Powrót  »