Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - historia ratingu kredytowego

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
nr KRS 0000004549
Rating Perspektywa Data
rating wycofany **  18.12.2015
BBB-  ip stabilna 21.10.2015
BBB-  ip negatywna 31.08.2015
BBB  ip negatywna 23.06.2015
BBB  ip stabilna 31.03.2015
BBB  ip stabilna 08.12.2014
BBB  ip stabilna 03.10.2014
BBB+  ip stabilna 14.05.2014
rating wznowiony * 14.05.2014
rating zawieszony * 23.07.2013
BBB+  ip stabilna 02.07.2013
BBB+  ip stabilna 24.04.2013
BBB+  ip stabilna 19.12.2012
BBB+  ip stabilna 03.10.2012
A-  ip stabilna 21.06.2012
A-  ip stabilna 20.04.2012
A-  ip stabilna 30.12.2011
A-  ip stabilna 15.09.2011
A-  ip stabilna 27.05.2011
A-  ip stabilna 21.03.2011

** Rating kredytowy spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. został wycofany w związku z usunięciem jej z dniem 18.12.2015 r. przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20.

* Publikacja ratingu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. była w okresie 23.07.2013-13.05.2014 r. tymczasowo zawieszona.

Rating kredytowy spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. był ratingiem niezamówionym (oznaczenie „ip”).

Powrót »