Enea S.A. - historia ratingu kredytowego

Enea S.A.
nr KRS 0000012483
Rating Perspektywa Data Do pobrania
rating wycofany * 17.03.2017 komunikat
BBB  ip negatywna 11.01.2017 komunikat
BBB  ip stabilna 30.09.2016 -
BBB  ip stabilna 08.07.2016 -
BBB  ip stabilna 26.04.2016 -
BBB  ip stabilna 19.01.2016 -
BBB  ip stabilna 21.10.2015 komunikat
BBB  ip stabilna 10.09.2015 -
BBB  ip stabilna 03.06.2015 -
BBB  ip stabilna 23.03.2015 komunikat


* Rating kredytowy spółki Enea S.A. został wycofany w związku z usunięciem jej z dniem 17.03.2017 r. przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20.

Rating kredytowy spółki Enea S.A. był ratingiem niezamówionym (oznaczenie „ip”).

Powrót  »