Aktualne ratingi publiczne - przedsiębiorstwa

  
Przedsiębiorstwa uszeregowane alfabetycznie
(sortuj według rosnącego ryzyka kredytowego » )

Spółka Rating Perspektywa
Alumetal S.A. BBB stabilna
Asseco Poland S.A. BBB+  ip stabilna
CCC S.A. BBB  ip stabilna
Cyfrowy Polsat S.A. BB  ip stabilna
Energa S.A. BBB  ip negatywna
Eurocash S.A. B+  ip stabilna
GetBack S.A. BB stabilna
Grupa Lotos S.A. BBB-  ip stabilna
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. B+  ip stabilna
KGHM Polska Miedź S.A. BBB-  ip stabilna
LPP S.A. BBB  ip stabilna
Murapol S.A. BB stabilna
Orange Polska S.A. BB+  ip stabilna
PGE S.A. A-  ip stabilna
PGNiG S.A. BBB+  ip stabilna
PKN Orlen S.A. BBB  ip stabilna
Tauron Polska Energia S.A. BBB-  ip stabilna

Wskazówka: klikając na rating spółki uzyskasz dostęp do historii jej ratingu

Zobacz dlaczego warto korzystać z ratingów przedsiębiorstw »

Zapisz się na listę mailingową wiadomości dotyczących ratingów przedsiębiorstw »


Monitoring ryzyka kredytowego ocenianych przedsiębiorstw prowadzony jest w sposób ciągły, a standardowa weryfikacja nadanych ratingów przeprowadzana jest z częstotliwością kwartalną. O ile nie jest to wyraźnie zaznaczone dodatkowym opisem, prezentowane ratingi kredytowe są ratingami dla emitenta – stanowią ogólną ocenę wiarygodności finansowej ocenianego przedsiębiorstwa (dotyczą ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych).

Zobacz opis skali ratingowej »

Ratingi z oznaczeniem „ip” (informacje publiczne) są ratingami niezamówionymi. Ratingi te nadawane są przez agencję ratingową EuroRating z własnej inicjatywy, w odpowiedzi na potrzeby informacyjne uczestników rynku, a proces oceny ryzyka kredytowego analizowanych podmiotów oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.
 

Wycofane ratingi publiczne - przedsiębiorstwa

  
Publiczne ratingi przedsiębiorstw wycofane w ciągu ostatnich 3 lat
(przedsiębiorstwa uszeregowane alfabetycznie)

Spółka Rating
Enea S.A. rating wycofany
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. rating wycofany
Synthos S.A. rating wycofany

Wskazówka: klikając na rating spółki uzyskasz dostęp do historii jej ratingu
 

Agencja ratingowa EuroRating udostępnia historię publicznych ratingów kredytowych wycofanych przez agencję w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy) – jest to horyzont czasowy oceny ryzyka kredytowego, jaki obejmują ratingi kredytowe nadawane przez EuroRating.