Metodologia oceny ryzyka kredytowego w procesie nadawania i aktualizacji ratingów

W celu zapewnienia transparentności działalności ratingowej prowadzonej przez EuroRating  agencja prezentuje opisy stosowanych przez siebie metodologii ratingowych – odrębnie dla przedsiębiorstw, banków oraz funduszy poręczeniowych.


Zobacz metodologię oceny ratingowej przedsiębiorstw »

Zobacz metodologię oceny ratingowej banków »

Zobacz metodologię oceny ratingowej funduszy poręczeniowych »

 

Powyższe dokumenty stanowią aktualizację i uzupełnienie opisu metodologii ratingowej stosowanej przez agencję ratingową EuroRating publikowanej wcześniej bezpośrednio na stronie internetowej agencji.

Pomimo, iż publikacja nowych opisów metodologii ratingowych nie wiąże się z żadnymi istotnymi zmianami metodologii, w związku z czym nie ma ona wpływu na żaden z ratingów kredytowych wystawionych przez EuroRating, agencja zaprasza użytkowników ratingów do nadsyłania komentarzy i uwag do prezentowanych nowych opisów metodologii. Komentarze można nadsyłać do dnia 23 sierpnia 2019 r. na adres email: comments@eurorating.com