Aktualne ratingi publiczne - fundusze poręczeń kredytowych

  

Fundusze uszeregowane alfabetycznie wg. nazwy miasta-siedziby
(sortuj według rosnącego ryzyka kredytowego »)

Siedziba Nazwa funduszu poręczeniowego Rating Perspektywa
Działdowo Warmińsko-Mazurski Fundusz
"Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o.
A- stabilna
Gostyń Samorządowy Fundusz
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
A- stabilna
Katowice Śląski Regionalny Fundusz
Poręczeniowy Sp. z o.o.
BBB+ stabilna
Kielce Świętokrzyski Fundusz
Poręczeniowy Sp. z o.o.
A- stabilna
Kraków Małopolski Regionalny
Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
BBB stabilna
Opole Opolski Regionalny Fundusz
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
BBB+ stabilna
Poznań Fundusz Rozwoju i Promocji
Województwa Wielkopolskiego S.A.
A stabilna
Poznań Poznański Fundusz
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
BBB+ negatywna
Szczecin "Fundusz Pomerania" Sp. z o.o. A+ stabilna
Szczecin POLFUND Fundusz
Poręczeń Kredytowych S.A.
A stabilna
Toruń Kujawsko-Pomorski Fundusz
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
A- stabilna
Toruń Toruński Fundusz
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
BBB stabilna
Warszawa Mazowiecki Fundusz
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
BBB stabilna
Wrocław Dolnośląski Fundusz Gospodarczy
Sp. z o.o.
A stabilna
Zielona Góra Lubuski Fundusz
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
A- stabilna

Wskazówka: klikając na rating funduszu uzyskasz dostęp do historii jego ratingu

Zapisz się na listę mailingową wiadomości dotyczących ratingów funduszy poręczeniowych »


Monitoring ryzyka kredytowego ocenianych funduszy poręczeniowych prowadzony jest w sposób ciągły, a standardowa weryfikacja nadanych ratingów przeprowadzana jest z częstotliwością kwartalną. Ratingi nadane funduszom poręczeniowym są ratingami zamówionymi – ocena ryzyka kredytowego funduszy odbywa się na zlecenie ocenianych podmiotów.

Ratingi kredytowe nadawane przez agencję ratingową EuroRating funduszom poręczeniowym mogą być stosowane do celów regulacyjnych (tj. m.in. do obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dla kredytów poręczanych przez fundusze poręczeniowe posiadające rating) przez banki akceptujące poręczenia ocenianych funduszy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30. sierpnia 2010 roku (Dz.U. nr 164, poz. 1111).