Aktualne ratingi publiczne - banki

  
Banki uszeregowane według rosnącego ryzyka kredytowego
(sortuj alfabetycznie »)

Bank Rating Perspektywa
Bank Gospodarstwa Krajowego A-  ip stabilna
Bank Handlowy S.A. A-  ip stabilna
Bank Pekao S.A. A-  ip stabilna
PKO Bank Polski S.A. A-  ip stabilna
Santander Bank Polska S.A. (d. BZ WBK S.A.) BBB+  ip pozytywna
DNB Bank Polska S.A. BBB+  ip stabilna
ING Bank Śląski S.A. BBB+  ip stabilna
BNP Paribas Bank Polska S.A. BBB  ip stabilna
Credit Agricole Bank Polska S.A. BBB  ip stabilna
Santander Consumer Bank S.A. BBB  ip stabilna
mBank S.A. BBB  ip negatywna
Alior Bank S.A. BB+  ip stabilna
Bank Pocztowy S.A. BB+  ip stabilna
Bank Millennium S.A. BB+  ip negatywna
Bank Ochrony Środowiska S.A. BB  ip stabilna
SGB-Bank S.A. B  ip negatywna
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. B-  ip stabilna
Getin Noble Bank S.A. B-  ip negatywna
Idea Bank S.A. CC negatywna

Wskazówka: klikając na rating banku uzyskasz dostęp do historii jego ratingu

Zobacz dlaczego warto korzystać z ratingów banków »

Zapisz się na listę mailingową dotyczącą ratingów banków »


Aktualne oraz historyczne ratingi publiczne nadawane przez agencję ratingową EuroRating publikowane są także na Europejskiej Platformie Ratingowej prowadzonej przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Monitoring ryzyka kredytowego ocenianych banków prowadzony jest w sposób ciągły, a standardowa weryfikacja nadanych ratingów przeprowadzana jest z częstotliwością kwartalną. O ile nie jest to wyraźnie zaznaczone dodatkowym opisem, prezentowane ratingi kredytowe są ratingami dla emitenta – stanowią ogólną ocenę wiarygodności finansowej ocenianego banku (dotyczą ryzyka kredytowego jego niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań finansowych).

Zobacz opis skali ratingowej »

Ratingi z oznaczeniem „ip” (informacje publiczne) są ratingami niezamówionymi. Ratingi te przyznawane są przez agencję ratingową EuroRating z własnej inicjatywy, w odpowiedzi na potrzeby informacyjne uczestników rynku, a proces oceny ryzyka kredytowego analizowanych podmiotów oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.
 

Wycofane ratingi publiczne - banki

  
Publiczne ratingi banków wycofane w ciągu ostatnich 3 lat
(banki uszeregowane alfabetycznie)

Bank Rating
Bank BPH S.A. rating wycofany
Deutsche Bank Polska S.A. rating wycofany
Nest Bank S.A. rating wycofany
Raiffeisen Bank Polska S.A. rating wycofany

Wskazówka: klikając na rating banku uzyskasz dostęp do historii jego ratingu


Agencja ratingowa EuroRating udostępnia historię publicznych ratingów kredytowych wycofanych przez agencję w ciągu ostatnich 3 lat (36 miesięcy) – jest to horyzont czasowy oceny ryzyka kredytowego, jaki obejmują ratingi kredytowe nadawane przez EuroRating.