Nest Bank S.A. - historia ratingu kredytowego

Nest Bank S.A.  (d. FM Bank PBP S.A.)
nr KRS 0000030330
Rating Perspektywa Data Do pobrania
rating wycofany ** 14.02.2017 komunikat
BB+  ip stabilna 11.05.2016 -
BB+  ip stabilna 31.07.2015 -
BB+  ip stabilna 01.10.2014 -
BB+  ip stabilna 11.07.2014 -
BB+  ip stabilna 28.05.2014 -
rating wznowiony * 28.05.2014 -
rating zawieszony * 23.07.2013 -
BBB  ip negatywna 10.07.2013 -
BBB  ip stabilna 30.04.2013 -
BBB  ip stabilna 09.01.2013 -
BBB  ip stabilna 12.10.2012 -
BBB  ip negatywna 25.06.2012 -
BBB  ip negatywna 18.04.2012 -
BBB+  ip stabilna 03.01.2012 -
BBB+  ip stabilna 05.10.2011 -
BBB+  ip stabilna 27.06.2011 -
BBB+  ip stabilna 20.04.2011 -
BBB+  ip stabilna 27.12.2010 -
BBB+  ip stabilna 14.10.2010 -
BBB+  ip stabilna 21.07.2010 -
BBB+  ip stabilna 15.04.2010 -

 

** Rating kredytowy dla banku Nest Bank S.A. został wycofany w związku z niewystarczającym zakresem danych i informacji na temat banku dostępnych ze źródeł publicznych.

* Publikacja ratingu banku Nest Bank S.A. (wcześniejsza nazwa: FM Bank PBP S.A.) była w okresie 23.07.2013-27.05.2014 r. tymczasowo zawieszona.

Rating kredytowy banku Nest Bank S.A. był ratingiem niezamówionym (oznaczenie „ip”).

Powrót  »