Zarząd

dr Mirosław Bajda – Prezes Zarządu

Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent trzyletniego Studium Doktoranckiego przy Kolegium Zarządzania i Finansów SGH oraz studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalizacja: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw). Ukończył wiele szkoleń zawodowych, w tym Studium doradcy inwestycyjnego i analityka papierów wartościowych.

Aktywny uczestnik polskiego rynku kapitałowego od 1992 roku. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w międzynarodowych instytucjach finansowych. Od 2007 roku kieruje działalnością agencji ratingowej EuroRating.

Specjalista w zakresie oceny ryzyka kredytowego, analizy finansowej i wyceny przedsiębiorstw. Członek PRMIA (Professional Risk Manager’s International Association). Autor artykułów, komentarzy rynkowych i publikacji naukowych dotyczących ryzyka kredytowego przedsiębiorstw i banków. Prowadzący i prelegent na licznych szkoleniach oraz konferencjach dotyczących tematyki oceny ryzyka kredytowego oraz rynku obligacji korporacyjnych. Od 2009 roku wykładowca analizy fundamentalnej na cyklicznym Kursie Analityka Giełdowego organizowanym przez Gazetę Giełdy „Parkiet”.

Rada Nadzorcza

Liliana Teresa Bajda – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Licencjonowany biegły rewident sprawozdań finansowych (nr licencji 4875); specjalistka w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, audytu finansowego i podatków. Posiada niemal czterdziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. na stanowiskach głównej księgowej, członka zarządu oraz członka rad nadzorczych kilku przedsiębiorstw. Od 1991 roku prowadzi własną firmę konsultingowo-rachunkową pod nazwą Biuro Doradztwa i Usług Księgowych EMBIKO, świadczącą usługi w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw, doradztwa podatkowego, konsultingu i audytu sprawozdań finansowych dla firm polskich i zagranicznych.
 

Maciej Kowalczyk – niezależny członek Rady Nadzorczej

Absolwent studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (specjalizacja w ramach Ścieżki Zarządzania Strategicznego) oraz Podyplomowych Studiów dla Menedżerów Finansowych Akademii Leona Koźmińskiego. Menedżer inwestycyjny z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym głównie w branży private equity / venture capital.

W latach 1999-2001 pracował jako analityk w departamencie Corporate Finance KPMG Polska Sp. z o.o. W latach 2001-2002 zatrudniony w MCI Management S.A. jako analityk inwestycyjny. W latach 2002-2006 Menedżer Inwestycyjny w AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. W latach 2006-2009 pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w MCI Management S.A. W latach 2009-2014 zatrudniony w Enterprise Investors Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego. Obecnie partner w funduszu venture capital RTAventures.
 

Przemysław Kołodziej – niezależny członek Rady Nadzorczej

Absolwent studiów magisterskich Wydziału Prawa oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studiów podyplomowych w zakresie prawa bankowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie doktorant na tej samej uczelni. Prawnik z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym, specjalista w zakresie prawa rynku kapitałowego.

W latach 2009-2011 pracował w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. w dziale Compliance Advisory, gdzie zajmował się m.in. doradztwem w zakresie prawa i obszaru compliance. Od roku 2011 jest zatrudniony w Grupie Trigon (Dom Maklerski Trigon oraz Trigon TFI), początkowo na stanowisku Compliance Officer, obecnie jako Compliance-Legal & Risk Management Manager. Od 2012 roku pełni także funkcję Prezesa Zarządu spółki BondTrust – Polskie Towarzystwo Powiernicze S.A. (Grupa Trigon).