2019-07-23

Publikacja nowych opisów metodologii dla przedsiębiorstw, banków i funduszy

Agencja ratingowa EuroRating opublikowała na swojej stronie internetowej (w sekcji "Ratingi kredytowe" - "Metodologia") nowe, rozszerzone opisy stosowanych metodologii ratingowych, w podziale na: przedsiębiorstwa, banki i fundusze poręczeniowe.

Publikacja nowych opisów metodologii ratingowych nie wiąże się z żadnymi istotnymi zmianami metodologii, w związku z czym nie ma ona wpływu na żaden z ratingów kredytowych nadanych przez EuroRating.

Zobacz nowe opisy metodologii ratingowych stosowanych przez EuroRating »