Czerwiec 2019

2019-06-13

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Tauron Polska Energia S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Tauron Polska Energia S.A. »

2019-06-12

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce LPP S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki LPP S.A. »

2019-06-11

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce CCC S.A. Rating został obniżony o jeden stopień z BBB- do BB+. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem podjętego działania ratingowego »

2019-06-07

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie B+ z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki JSW S.A. »

2019-06-06

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PGNiG S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki PGNiG S.A. »

2019-06-05

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Idea Bank S.A. Rating został obniżony z poziomu CCC do CC. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem podjętego działania ratingowego »

2019-06-05

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce CD Projekt S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki CD Projekt S.A. »

2019-06-05

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Polska Grupa Energetyczna S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą negatywną.

Zobacz historię ratingu spółki PGE S.A. »

2019-06-01

Agencja ratingowa EuroRating nadała rating kredytowy na poziomie BBB- z perspektywą stabilną dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w GBP wyemitowanych przez spółkę Propifi Capital Ltd (Wielka Brytania), z terminem zapadalności 30.11.2024 r., oznaczonych kodem ISIN GB00BJXRPX80.

Zobacz pełny raport ratingowy  »