2019-02-28

Murapol S.A. - wycofanie ratingu kredytowego

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej spółki Murapol S.A. i wycofała nadany spółce zamówiony publiczny rating kredytowy dla emitenta (ostatnio na poziomie BB- z perspektywą stabilną).

Powodem zakończenia oceny ratingowej Murapol S.A. jest wygaśnięcie umowy zawartej z ocenianym podmiotem. EuroRating oceniał ryzyko kredytowe spółki Murapol S.A. od stycznia 2016 roku.

Zobacz historię ratingu spółki Murapol S.A. »