Styczeń 2019

2019-01-18

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła aktualizację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu DFG Sp. z o.o. »

2019-01-16

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła aktualizację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą negatywną.

Zobacz historię ratingu MRFP Sp. z o.o. »

2019-01-14

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła aktualizację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu „Fundusz Pomerania” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A+ z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu „Funduszu Pomerania” Sp. z o.o. »

2019-01-10

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła aktualizację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu KPFPK Sp. z o.o. »

2019-01-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła aktualizację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu ŚRFP Sp. z o.o. »

2019-01-08

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła aktualizację ratingu kredytowego nadanego spółce Energa S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Energa S.A. »

2019-01-04

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła aktualizację ratingu kredytowego nadanego spółce Eurocash S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie B+ z perspektywą negatywną.

Zobacz historię ratingu spółki Eurocash S.A. »

2019-01-04

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła aktualizację ratingu kredytowego nadanego spółce Murapol S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Murapol S.A. »

2019-01-02

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła aktualizację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. z siedzibą w Szczecinie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A z perspektywą stabilną. Weryfikacji ratingu towarzyszyła okresowa aktualizacja raportu ratingowego.

Zobacz nowy raport ratingowy i historię ratingu POLFUND FPK S.A.  »