Listopad 2018

2018-11-13

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Polskiej Spółdzielczości S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie B- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku BPS S.A. »

2018-11-13

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Millennium S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu Banku Millennium S.A. »

2018-11-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PKN Orlen S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki PKN Orlen S.A. »

2018-11-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Grupa Lotos S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB-, perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na pozytywną.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem podjętego działania ratingowego »

Zobacz historię ratingu spółki Grupa Lotos S.A. »

2018-11-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Idea Bank S.A. Rating został obniżony o jeden stopień z BB- do B+. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem podjętego działania ratingowego »

2018-11-06

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Orange Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Orange Polska S.A. »

2018-11-05

Agencja ratingowa EuroRating kończy prowadzenie oceny ratingowej banku Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz wycofuje z dniem 05.11.2018 r. nadany bankowi niezamówiony publiczny rating kredytowy (ostatnio na poziomie BBB- z perspektywą negatywną).

Powodem zakończenia prowadzenia oceny ratingowej banku Raiffeisen Bank Polska S.A. jest sfinalizowany podział banku i przejęcie jego głównej części operacyjnej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Zobacz komunikat dotyczący wycofania ratingu banku Raiffeisen Bank Polska S.A. »

Zobacz historię ratingu banku Raiffeisen Bank Polska S.A. »