Sierpień 2018

2018-08-10

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Santander Consumer Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą pozytywną.

Zobacz historię ratingu banku Santander Consumer Bank S.A. »

2018-08-10

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Bank Millennium S.A. Rating został podwyższony o jeden stopień z BB do BB+. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem podjętego działania ratingowego »

Zobacz historię ratingu Banku Millennium S.A. »

 

2018-08-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Bank Zachodni WBK S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą pozytywną.

Zobacz historię ratingu banku BZ WBK S.A. »

2018-08-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi mBank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku mBank S.A. »

2018-08-08

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu ŚFP Sp. z o.o. »

2018-08-02

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Orange Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Orange Polska S.A. »

2018-08-01

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PKN Orlen S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki PKN Orlen S.A. »