Maj 2018

2018-05-21

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną. Weryfikacji ratingu towarzyszyła okresowa aktualizacja pełnego raportu ratingowego.

Zobacz nowy raport ratingowy i historię ratingu MFPK Sp. z o.o. »

2018-05-21

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Grupa Lotos S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Grupa Lotos S.A. »

2018-05-21

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PKN Orlen S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki PKN Orlen S.A. »

2018-05-16

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu Banku Gospodarstwa Krajowego »

2018-05-16

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Raiffeisen Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą negatywną.

Zobacz historię ratingu banku Raiffeisen Bank Polska S.A. »

2018-05-16

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi DNB Bank Polska S.A. Rating został podwyższony o jeden stopień z BBB- do BBB. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem podjętego działania ratingowego »

Zobacz historię ratingu banku DNB Bank Polska S.A. »

2018-05-15

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Orange Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Orange Polska S.A. »

2018-05-10

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Alumetal S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną. Weryfikacji ratingu towarzyszyła okresowa aktualizacja pełnego raportu ratingowego.

Zobacz nowy raport ratingowy i historię ratingu spółki Alumetal S.A. »

2018-05-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. z siedzibą w Szczecinie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu POLFUND FPK S.A.  »

2018-05-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu DFG Sp. z o.o. »

2018-05-09

Agencja ratingowa EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego banku Idea Bank S.A. ze stabilnej na negatywną. Sam rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie BB.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem podjętego działania ratingowego »

2018-05-08

Agencja ratingowa EuroRating zmieniła oznaczenie ratingu kredytowego nadanego spółce GetBack S.A. z częściowej niewypłacalności – "selective default" (sd) na pełną niewypłacalność – "default" (d). Rating został utrzymany na dotychczasowym poziomie CCC z perspektywą negatywną.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem podjętego działania ratingowego »

2018-05-08

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi BZ WBK S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą pozytywną.

Zobacz historię ratingu banku BZ WBK S.A. »