Marzec 2018

2018-03-16

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła z dniem 16.03.2018 r. prowadzenie oceny ratingowej spółki Asseco Poland S.A. i wycofała nadany spółce niezamówiony rating kredytowy (ostatnio na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną).

Zaprzestanie nadawania ratingu kredytowego spółce Asseco Poland S.A. związane jest z wykluczeniem spółki po sesji z dnia 16.03.2018 r. przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20.

Zobacz komunikat dotyczący zakończenia prowadzenia oceny Asseco Poland S.A. »

Zobacz historię ratingu spółki Asseco Poland S.A. »

2018-03-15

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Alior Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku Alior Bank S.A. »

2018-03-13

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pekao S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu Banku Pekao S.A. »

2018-03-13

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi mBank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku mBank S.A. »