2017-03-21

JSW S.A. - nadanie ratingu kredytowego

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. rating kredytowy na poziomie B. Perspektywa ratingu jest stabilna.

EuroRating nadał rating kredytowy spółce JSW S.A. w związku z włączeniem jej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie po sesji z dnia 17.03.2017 r. w skład indeksu giełdowego WIG20. Agencja ratingowa EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego polski spółek wchodzących w skład WIG20 od 2007 roku. Ratingi te są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem dla nadanego ratingu »