2017-03-17

Enea S.A. - wycofanie ratingu kredytowego

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła z dniem 17.03.2017 r. prowadzenie oceny ratingowej spółki Enea S.A. i wycofała nadany spółce niezamówiony rating kredytowy (ostatnio na poziomie BBB z perspektywą negatywną).

Zaprzestanie nadawania ratingu kredytowego spółce Enea S.A. związane jest z wyłączeniem spółki po sesji z dnia 17.03.2016 r. przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20.

Zobacz komunikat dotyczący zakończenia prowadzenia oceny Enea S.A. »

Zobacz historię ratingu spółki Enea S.A. »