2017-02-14

Nest Bank S.A. - wycofanie ratingu kredytowego (komunikat)

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej banku Nest Bank S.A. (wcześniejsza nazwa: FM Bank PBP S.A.) oraz wycofała z dniem 14.02.2017 r. nadany bankowi niezamówiony publiczny rating kredytowy (ostatnio na poziomie BB+ z perspektywą stabilną).

Powodem zakończenia prowadzenia oceny ratingowej banku Nest Bank S.A. jest niewystarczający zakres danych i informacji na temat banku dostępnych ze źródeł publicznych (w tym w szczególności brak publikowania przez bank śródrocznych sprawozdań finansowych). Utrudnia to prowadzenie bieżącego monitoringu nadanego bankowi ratingu kredytowego (w tym przeprowadzanie okresowych formalnych weryfikacji ratingu), co w rezultacie w dłuższym horyzoncie czasu w ocenie agencji mogłoby negatywnie rzutować na wiarygodność nadanego bankowi ratingu kredytowego.

Zobacz komunikat dotyczący wycofania ratingu banku Nest Bank S.A. »