2017-01-11

Enea S.A. - obniżenie perspektywy ratingu kredytowego

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Enea S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB, perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem zmiany perspektywy ratingu »

Zobacz historię ratingu spółki Enea S.A. »