2016-11-29

Poznański FPK Sp. z o.o. (Poznań) - obniżenie perspektywy ratingu

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Rating funduszu został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+, perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem zmiany perspektywy ratingu »