2016-07-13

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (Toruń)

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu TFPK Sp. z o.o. »