2016-07-14

Deutsche Bank Polska SA

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Deutsche Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą negatywną.

Zobacz historię ratingu banku Deutsche Bank Polska S.A. »