2016-06-28

Samorządowy FPK Sp. z o.o. (Gostyń)

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A z perspektywą negatywną.

Zobacz historię ratingu SFPK Sp. z o.o. »